Oferta

Szczegóły naszych tras. Cennik.

Zapraszamy do rezerwacji terminów na sezon 2021 r.
Pływamy codziennie od 01.05.2021 r.

Szlakiem Koła Wodnego

Rejs rozpoczynamy i kończymy na Pochylni Buczyniec (Podczas rejsu 4 razy statek wyciągany jest z wody na pochylnie).

Rejs rozpoczynamy na przystani statku Bursztyn na terenie Pochylni Buczyniec. Następnie po 200 m. jednostka wpływa na wózek pochylniowy. Za pomocą urządzeń hydrotechnicznych statek na wózku wyciągany jest po szynach kolejowych z wody. Suchym lądem pokonujemy trasę 490 m z góry pochylni Buczyniec do dołu gdzie obniżamy się o blisko 21 m. Wypływamy z wózka by drogą wodną Kanału Elbląskiego pokonać około 2 km. Do kolejnej Pochylni Kąty gdzie po raz drugi statek parkowany jest na wózku szynowym. Tym razem transport suchym lądem ma długość 404 m., a spadek wysokości wynosi blisko 19 m. Na dole pochylni jednostka wypływa z wózka. Na odcinku wodnym Kanału Elbląskiego między pochylniami, jednostka pasażerska zawraca. Ponownie tym razem z dołu do góry pokonujemy Pochylnię Kąty i Pochylnię Buczyniec, by zakończyć rejs na przystani statku Bursztyn.

W trakcie całej podróży Kanałem Elbląskim gościom towarzyszy komentarz kapitana statku. Na pokładzie jest możliwość skorzystania z ciepłych i zimnych napojów z bufetu.

Informacje dodatkowe: na terenie Pochylni Buczyniec jest bezpłatny parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, istnieje możliwość zwiedzania Muzeum Historii Kanału Elbląskiego*.
*usługa dodatkowo płatna
ihke.pl

Przybliżony czas trwania rejsu: 2 godziny

Harmonogram rejsu: codziennie godzina 8: 45, 11: 00, 13: 30, 16:00, 16:15*

*Statek Zefir

Cennik:
Bilet normalny 45 PLN
Bilet ulgowy* 35 PLN
Bilet grupowy** 35 PLN
Bilet dla dzieci do lat 7 5 PLN

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom od lat 7 i młodzieży szkolnej do lat 16
**Bilet grupowy przysługuje przy zakupie powyżej 15 biletów

Rezerwacja:

e-mail: rezerwacja@statkiempotrawie.com
Tel. +48 500 517 510
Tel. +48 500 517 800

Kapitan Statku +48 500 517 300

Godziny przyjmowania rezerwacji telefonicznych: 8:00-16:00

OFERTA
OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

Szlakiem Starych Pochylni

Rejs rozpoczynamy i kończymy na Pochylni Buczyniec (Podczas rejsu 6 razy statek wyciągany jest z wody na pochylnie).

Rejs rozpoczynamy na przystani statku Zefir na terenie Pochylni Buczyniec. Następnie po 200 m. jednostka wpływa na wózek pochylniowy. Za pomocą urządzeń hydrotechnicznych statek na wózku wyciągany jest po szynach kolejowych z wody. Suchym lądem pokonujemy trasę 490 m z góry pochylni Buczyniec do dołu, gdzie obniżamy się o blisko 21 m. Wypływamy z wózka by drogą wodną Kanału Elbląskiego pokonać około 2 km. Do kolejnej Pochylni Kąty gdzie po raz drugi statek parkowany jest na wózku szynowym. Tym razem transport suchym lądem ma długość 404 m., a spadek wysokości wynosi blisko 19 m. Na dole pochylni jednostka wypływa z wózka by spacerowym rejsem po odcinku Kanału Elbląskiego po raz kolejny obniżyć się o kolejne 19 m na Pochylni Oleśnica. Za trzecią pochylnią statek Zefir zawraca i tymi samymi pochylniami tylko tym razem wznosząc się z dołu do góry jednostka wraca do miejsca wypłynięcia.

W trakcie całej podróży Kanałem Elbląskim gościom towarzyszy komentarz kapitana statku. Na pokładzie jest możliwość skorzystania z ciepłych i zimnych napojów z bufetu.

Informacje dodatkowe: na terenie Pochylni Buczyniec jest bezpłatny parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, istnieje możliwość zwiedzania Muzeum Historii Kanału Elbląskiego*.
*usługa dodatkowo płatna
ihke.pl

Przybliżony czas trwania rejsu: 3 godziny

Harmonogram rejsu: od poniedziałku do piątku włącznie; godzina 9:30, 13:30

Cennik:
Bilet normalny 65 PLN
Bilet ulgowy* 55 PLN
Bilet grupowy** 55 PLN
Bilet dla dzieci do lat 7 5 PLN

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom od lat 7 i młodzieży szkolnej do lat 16
**Bilet grupowy przysługuje przy zakupie powyżej 15 biletów

Rezerwacja:

e-mail: rezerwacja@statkiempotrawie.com
Tel. +48 500 517 510
Tel. +48 500 517 800

Kapitan Statku +48 500 517 300

Godziny przyjmowania rezerwacji telefonicznych: 8:00-16:00

OFERTA
OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

Szlakiem Rezerwatu

Kierunek Pochylnia Buczyniec – Elbląg
Rejs rozpoczynamy na Pochylni Buczyniec (Podczas rejsu pokonujemy 5 pochylni, 10 km odcinek Kanału Elbląskiego, Jezioro Drużno, Rzekę Elbląg).

Rejs rozpoczynamy na przystani statku Zefir na terenie Pochylni Buczyniec. Następnie po około 200 m. jednostka wpływa na wózek pochylniowy. Za pomocą urządzeń hydrotechnicznych statek na wózku wyciągany jest po szynach kolejowych z wody. Suchym lądem pokonujemy trasę 490 m z góry najdłuższej Pochylni Buczyniec do dołu, gdzie obniżamy się o blisko 21 m. Wypływamy z wózka by drogą wodną Kanału Elbląskiego pokonać około 2 km. Do kolejnej Pochylni Kąty gdzie po raz drugi statek parkowany jest na wózku szynowym.

Tym razem transport suchym lądem ma długość 404 m., a spadek wysokości wynosi blisko 19 m. Statek po wyjściu z wózka pochylniowego ponownie drogą wodną pokonuje trasę do kolejnych pochylni: Oleśnica o długości około 480 m i największej wysokości 24 m. 350 m. i wysokości około 14 m.; Jelenie o długości 433 m. i wysokości 22 m.; ostatnią z pięciu pochylni Całuny o długości około 350 m., wysokości 13 m. Za Całunami statek dalszą częścią Kanału Elbląskiego wpływa na Jezioro Drużno. Jest ono położone niżej od pochylni Buczyniec o blisko 100 m i stanowi rezerwat faunistyczny od 1966 r. Jezioro to było w przeszłości dawnym fragmentem zatoki morskiej. W rezerwacie zaobserwować można blisko 210 gatunków ptactwa wodnego i błotnego, z czego 7 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze. Pasażerowie mogą korzystać z lornetek dostępnych na statku by podziwiać te piękne widoki.

Kolejnym etapem rejsu jest Rzeka Elbląg, na której czeka nas spektakularne widowisko otwarcia jednego z dwóch mostów zwodzonych, za którym wycieczka dobiega końca przy bulwarze Zygmunta Augusta na Starym mieście w Elblągu. Łącznie podczas naszego rejsu Kanałem Elbląskim pokonaliśmy blisko 40 km i obniżyliśmy się blisko o 500 m.n.p.m od miejsca rozpoczęcia rejsu. Obrazowo wysokość ta w przybliżeniu wynosi tyle, ile wieża Katedry św. Mikołaja, naprzeciw której zakończyliśmy nasz rejs statkiem po trawie.

W trakcie całej podróży Kanałem Elbląskim gościom towarzyszy komentarz kapitana statku. Na pokładzie jest możliwość skorzystania z ciepłych i zimnych napojów z bufetu. Po zakończonym rejsie istnieje możliwość skorzystania z zorganizowanego, dodatkowo płatnego, transportu powrotnego do Pochylni Buczyniec.

Informacje dodatkowe: na terenie Pochylni Buczyniec jest bezpłatny parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, istnieje możliwość zwiedzania Muzeum Historii Kanału Elbląskiego*.
*usługa dodatkowo płatna
ihke.pl

Przybliżony czas trwania rejsu: 4,5 godziny

Harmonogram rejsu: piątek, sobota niedziela o godzinie 8:30 rejs realizuje statek Zefir

Cennik:
Bilet normalny 85 PLN
Bilet ulgowy* 70 PLN
Bilet grupowy** 70 PLN
Bilet dla dzieci do lat 7 5 PLN

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom od lat 7 i młodzieży szkolnej do lat 16
**Bilet grupowy przysługuje przy zakupie powyżej 15 biletów

Cennik transport powrotny:
Bilet na transport powrotny do miejsca wypłynięcia 12 PLN
Bilet dla dzieci do lat 7 na transport powrotny do miejsca wypłynięcia 5 PLN

Rezerwacja:

e-mail: rezerwacja@statkiempotrawie.com
Tel. +48 500 517 510
Tel. +48 500 517 800

Kapitan Statku +48 500 517 300

Godziny przyjmowania rezerwacji telefonicznych: 8:00-16:00

OFERTA

Szlakiem Rezerwatu

Kierunek Elbląg – Pochylnia Buczyniec
Rejs rozpoczynamy na Starym Mieście w Elblągu przy Bulwarze Zygmunta Augusta, naprzeciwko Katedry św. Mikołaja, między otwieranymi mostami, następnie pokonujemy Rzekę Elbląg, Jezioro Drużno, 10 km odcinek Kanału Elbląskiego i 5 pochylni).

Rejs rozpoczynamy na przystani statku Zefir w centrum Starego Miasta Elbląg przy Bulwarze Zygmunta Augusta gdzie na rzece Elbląg czeka nas spektakularne widowisko otwarcia jednego z dwóch mostów zwodzonych. Rzeką dopływamy do Jeziora Drużno, które jest położone niżej od pochylni Buczyniec o blisko 100 m i stanowi rezerwat faunistyczny od 1966 r. Jezioro jest dawnym fragmentem zatoki morskiej. W rezerwacie zaobserwowano blisko 210 gatunków ptactwa wodnego i błotnego, z czego 7 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze.

Pasażerowie mogą korzystać z lornetek dostępnych na statku, by podziwiać te piękne widoki. Za Jeziorem Drużno czeka nas relaksacyjna podróż około 10 km odcinkiem Kanału Elbląskiego, a jej zwieńczeniem jest pierwsza pochylnia od strony Elbląga o nazwie Całuny. Jednostka Bursztyn wpływa na wózek pochylniowy. Za pomocą urządzeń hydrotechnicznych, statek na wózku wyciągany jest po szynach kolejowych z wody. Suchym lądem pokonujemy trasę z dołu do góry o długości około 350 m. i wznosimy się o 13 m. Po dotarciu na szczyt wzniesienia wypływamy z wózka, by drogą wodną Kanału Elbląskiego pokonać kolejno następne pochylnie: Jelenie o długości 433 m. i wysokości 22 m.; Oleśnica o długości około 480 m i największej wysokości 24 m. 350 m. i wysokości około 14 m.; Kąty o długości około 404 n i wysokości 19 m. Zwieńczeniem naszej wycieczki statkiem po trawie jest Pochylnia Buczyniec „serce” Kanału Elbląskiego. Podróż tą pochylnią będzie trwała najdłużej, ponieważ do jej pokonania wózek szynowy przejedzie blisko 490 m. i wzniesie się o kolejne 21 m. Za szczytem pochylni Buczyniec nasz wspólny rejs dobiega końca na przystani statku Bursztyn.

Łącznie podczas naszej wycieczki Kanałem Elbląskim pokonaliśmy blisko 40 km i wznieśliśmy się blisko o 500 m.n.p.m od miejsca rozpoczęcia rejsu. Obrazowo wysokość ta w przybliżeniu wynosi tyle, ile wieża Katedry św. Mikołaja, naprzeciw której rozpoczęliśmy nasz rejs statkiem po trawie.

W trakcie całej podróży Kanałem Elbląskim gościom towarzyszy komentarz kapitana statku. Na pokładzie jest możliwość skorzystania z ciepłych i zimnych napojów z bufetu. Po zakończonym rejsie istnieje możliwość skorzystania z zorganizowanego, dodatkowo płatnego, transportu powrotnego do Elbląga.

Informacje dodatkowe: na terenie Starego Miasta Elbląg miejsca parkingowe mogą być płatne. Po dotarciu do Pochylni istnieje możliwość zwiedzania Muzeum Historii Kanału Elbląskiego*.
*usługa dodatkowo płatna
ihke.pl

Przybliżony czas trwania rejsu: 4,5 godziny

Harmonogram rejsu: piątek, sobota niedziela o godzinie 13:30 rejs realizuje statek Zefir

Cennik:
Bilet normalny 85 PLN
Bilet ulgowy* 70 PLN
Bilet grupowy** 70 PLN
Bilet dla dzieci do lat 7 5 PLN

*Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom od lat 7 i młodzieży szkolnej do lat 16
**Bilet grupowy przysługuje przy zakupie powyżej 15 biletów

Cennik transport powrotny:
Bilet na transport powrotny do miejsca wypłynięcia 12 PLN
Bilet dla dzieci do lat 7 na transport powrotny do miejsca wypłynięcia 5 PLN

Rezerwacja:

e-mail: rezerwacja@statkiempotrawie.com
Tel. +48 500 517 510
Tel. +48 500 517 800

Kapitan Statku +48 500 517 300

Godziny przyjmowania rezerwacji telefonicznych: 8:00-16:00

OFERTA
OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

OFERTA

fot. Bartosz Rybaczewski, copyright © KE LGD

Czarter statku z załogą

W naszej ofercie mamy również dla Państwa czarter statku z załogą. Wynajem statku na wyłączność doskonale sprawdza się przy organizacji rodzinnych imprez okolicznościowych, wyjazdów firmowych oraz ciekawej organizacji czasu w wyjątkowe dla Państwa dni. Czarter statku możliwy jest w całym sezonie żeglugowym. Statek wyposażony jest w telewizor z możliwością emisji filmów lub prezentacji, nowoczesny system nagłośnienia na całej jednostce oraz WiFi. Statek posiada bufet oraz toaletę.

Koszt wynajmu statku na dwie godziny na trasie rejsu Pochylnia Buczyniec – Pochylnia Katy – Pochylnia Buczyniec w godzinach: 8:30, 11:00, 13:30 lub 16:00 wynosi 1610 zł brutto. Jest to najkrótsza możliwa do organizacji trasa. Dłuższe wycieczki po Kanale Elbląskim wyceniane są indywidualnie. Dodatkowo istnieje możliwość organizacji poczęstunku. Czarter statku umożliwia Państwu zachowanie indywidualnego charakteru rejsu.

Rezerwacja:

e-mail: rezerwacja@statkiempotrawie.com
Tel. +48 500 517 510
Tel. +48 500 517 800

Kapitan Statku +48 500 517 300

Godziny przyjmowania rezerwacji telefonicznych: 8:00-16:00

OFERTA